Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen, 5 op - YLOM1100