Johdon laskentatoimi päätöksenteossa, 5 op - YLOM1200