Hankintatoimi ja asiakkuuksien hallinta, 5 op - YLOM2300