Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä, 5 op - AJ00BN77