Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa, 5 op - AJ00BY42