Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa, 5 op - YS00BT49