Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK, 7 op - YZ00BL94