Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK, 3 op - YZ00BL98