Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen, 5 op - YZZP0110