Vastuullinen palvelujen johtaminen, 5 op - YMRJ3120