Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op - YHYYM220