Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta, 5 op - YSZZV320