Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op - YSZZV700