Terveyden edistämisen erityiskysymykset, 5 op - YSTK0500