Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi, 5 op - YHLYY200