Kliininen farmakologia ja lääkehoito, 5 op - YSAA0400