Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, 5 op - YSAA0500