Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia, 5 op - YSAM0600