Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu, 5 op - YSJA0300