Asiakkuus ja asiakaskeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op - YSLM0100