Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op - YSLM0200