Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op - YSLM0300