Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa, 5 op - YHLH100