Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa, 5 op - YSAP0104