Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa, 5 op - YSAP0107