Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa, 5 op - YSAP0108