Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, 5 op - YSJA0400