Terveyskriisin taloudellinen analyysi: tapaustutkimus COVID-19, 5 op - YS00BD17