Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen, 5 op - YSAP0101