Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa, 5 op - YSAP0103