Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito, 5 op - YSAP0105