Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 5 op - YSAP0106