Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen, 5 op - YSEA0200