Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit, 5 op - YSEA0300