Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op - YSJA0104