Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät, 5 op - YSMA0200