Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä, 5 op - YSMA0300