Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I, 5 op - YSSK0103