Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II, 5 op - YSSK0104