Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta, 5 op - YSYSL100