Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä, 4 op - YSYSL200