Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta), 3 op - YS00BB92