Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset, 5 op - YS00BN84