Tietojohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op - YS00BS62