Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoitotyö, 5 op - YSAA0510