Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5 op - YSJA0101