Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko, 5 op - YSJA0102