Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op - YSJA0103