Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset, 5 op - YSLA0110