Johtajuuden ja oman osaamisen kehittäminen, 5 op - YTEM1100